Revize elektro

Jak často provádět revize elektrických zařízení?

Lhůty pro revize elektrických vyhrazených technických zařízení (VTZ) jsou stanoveny převážně v ČSN 331500.

Lhůty pravidelných revizí podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6
Druh objektu Kontrola lhůty v rocích Revize lhůty v rocích
Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob 1 2
Zděné obytné a kancelářské budovy 2 5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 1 3
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 1 2
Pojízdné a převozné prostředky 1 1
Prozatímní zařízení staveniště 1 0,5

 

Tato tabulka obsahuje pouze orientační lhůty pravidelných revizí. Přesné periody revizních lhůt je nezbytné zpracovat podle jednotlivých provozů a strojních zařízení v nich instalovaných a s přihlédnutím k vnějším vlivům (dřívější prostředí dle ČSN 33 0300) a zpracovanému řádu preventivní údržby (ŘPÚ).

Jak často provádět revize elektrických zařízení?

Napište nám, rádi Vám poradíme.