Bezpečnost nových strojních zařízení

Proč posoudit bezpečnost strojního zařízení?

Strojní zařízení uvedená na trh musí splňovat základní požadavky na bezpečnost. Tyto požadavky určuje především NV č. 176/2008 Sb. a směrnice 2006/42/ES. Navíc je nutné před uvedením strojního zařízení do provozu provést kontrolu podle NV č. 378/2001 Sb.

Jak uvést strojní zařízení do provozu?
 • Opatření průvodní dokumentace
 • Provedení zkoušek a měření
 • Kontrola před uvedením do provozu

Všechny nové stroje uvedené na trh musí mít průvodní dokumentaci, která především zahrnuje návod k použití, celkový výkres stroje a elektrické (pneumatické, hydraulické) schéma. Na strojní zařízení musí být vystaveno ES prohlášení o shodě popřípadě umístěna CE značka.

Strojní zařízení musí být před prvním použitím řádně prověřeno a musí být provedeny příslušné zkoušky a měření. Například ověření bezpečnosti elektrického zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18

Měření podle ČSN EN 60204-1
Vyrábíte nebo dovážíte strojní zařízení pro český trh?

Rádi Vám pomůžeme s uvedením strojního zařízení do provozu a uděláme pro Vás:

 • Ověření zařízení podle technické dokumentace
 • Kontrolu bezpečnosti podle NV č. 378/2001 Sb.
 • Ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18
 • Vydání ES prohlášení o shodě
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních

Napište nám, rádi Vám poradíme.