Uvedení strojních zařízení na trh

Jak uvést strojní zařízení na trh?

Strojní zařízení uvedená na trh musí splňovat základní požadavky podle směrnice 2006/42/ES a NV č. 176/2008 Sb. Jednotlivé požadavky na strojní zařízení určují především technické normy.

Splnění těchto požadavků musí prokázat technická dokumentace zařízení, která zahrnuje:

 • Celkový výkres a popis zařízení
 • Schémata elektrických, pneumatických, hydraulických obvodů
 • Schémata řídících obvodů
 • Dokumentaci o posouzení (analýze) rizik
 • Technické zprávy, výsledky zkoušek, certifikáty
 • Návod k používání nebo návod k montáži

Následně výrobce provede posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení a vydá ES prohlášení o shodě a označení CE.

Výrobce neúplného strojního zařízení provede posuzování shody a vydá prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení (neprovádí se značení CE).

Měření podle ČSN EN 60204-1
Vyrábíte nebo dovážíte strojní zařízení pro český trh?

Pomůžeme Vám s uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu a uděláme pro Vás:

 • Posouzení návrhu nebo prototypu zařízení
 • Posouzení nebo analýzu rizik stroje
 • Ověření řídících obvodů a systémů
 • Stanovení požadavků podle technických norem
 • Vydání ES prohlášení o shodě
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních

Napište nám, rádi Vám poradíme.