Ujistěte se, že pořídíte vyhovující strojní zařízení

Nakupujte a provozujte strojní zařízení bez starostí

Výrobní podniky v posledních letech provádí intenzivní modernizaci výrobních technologií, které se značně automatizují, především za účelem zvýšení produktivity výroby. Pořizovací náklady těchto technologií se neustále zvyšují a stejně tak se i zpřísňují technické požadavky na výrobní strojní zařízení. Správný výběr technologie je klíčem k úspěšné a efektivní výrobě.

Jaké požadavky často dodavatelé nesplňují?

Strojní zařízení často nesplňují všechny požadavky směrnice 2006/42/ES, mají neúplnou technickou dokumentaci a nedostačující návody k používání. Dodavatelé mnohokrát nedodržují postupy při uvádění zařízení do provozu. Zahraniční dodavatelé málokdy splní mandatorní požadavky podle českých zákonů. Všechny tyto nedostatky prodlužují dobu projektu zavedení nové technologie, zvyšují celkové náklady a často dochází k přenesení části povinností na konečného provozovatele.

Jak Vám pomůžeme s nákupem strojních zařízení?

Rádi Vám pomůžeme s kontrolou strojních zařízení a dohlídneme na úspěšnou montáž a uvedení do provozu:

  • Kontrolou strojního zařízení
  • Prohlášení o shodě a označení CE
  • Úplnost technické dokumentace a návodu k používání
  • Dozor nad uvedením zařízení do provozu
Měření podle ČSN EN 60204-1

Související právní a technické normy
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních
  • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
  • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů

Napište nám, rádi Vám poradíme.