Bezpečnost provozovaných strojních zařízení

Proč posoudit bezpečnost strojního zařízení?

Starší strojní zařízení (vyrobená před rokem 1997) musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost. Tyto požadavky určuje především NV č. 378/2001 a směrnice 2009/104/ES. Pro naplnění těchto požadavků je potřebné udělat posouzení rizik strojního zařízení a provést příslušná ochranná opatření.

Kontrola bezpečnosti provozovaného zařízení se provádí vždy před uvedením do provozu a poté nejméně jednou za 12 měsíců.

Jak posouzení strojního zařízení probíhá?
 • Doplnění provozní dokumentace (MPBP)
 • Posouzení rizik strojního zařízení
 • Provedení ochranných opatření

Většina provozovaných strojních zařízení nemá dostačující nebo dokonce žádnou provozní dokumentaci. Proto je nutné vypracovat místní bezpečnostní provozní předpis a doplnit potřebnou technickou dokumentaci. Posouzením rizika je zjištěno naplňování minimálních požadavků, a pokud je to nutné, tak jsou provedena ochranná opatření. Často je potřebné upravit ovládací panely (barevné a grafické značení, přidání nouzového zastavení) a přidat ochranné kryty pro nebezpečné prostory (vřetena, převodová ústrojí).

Měření podle ČSN EN 60204-1
Provozujete starší strojní zařízení?

Rádi Vám pomůžeme s uvedením staršího strojního zařízení do provozu a uděláme pro Vás:

 • Ověření zařízení podle technické dokumentace
 • Kontrolu bezpečnosti podle NV č. 378/2001 Sb.
 • Posouzení minimálních požadavků podle 2009/104/ES
 • Ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních

Napište nám, rádi Vám poradíme.