Bezpečnost provozovaných strojních zařízení

Co musí splnit provozovatelé strojních zařízení?

Provozovaná strojní zařízení musí plnit minimální požadavky na bezpečnost podle NV č. 378/2001 a směrnice 2009/104/ES. Kontrola strojních zařízení musí být provedena nejméně jednou za 12 měsíců. Navíc je nutné provádět revize elektrický, plynových, tlakových nebo zdvihacích zařízení. Nejčastěji se jedná o revizi elektrických zařízení strojů podle ČSN EN 60204-1 ed. 2.

Uvedení zařízení do souladu s minimálními požadavky

Starší provozovaná zařízení často nesplňují minimální požadavky na bezpečnost. Pro uvedení zařízení do souladu s minimálními požadavky je nutné vypracovat posouzení strojního zařízení a navrhnout ochranná opatření. Tato opatření často zahrnují instalaci bezpečnostních krytů, funkce nouzového zastavení, úprava ovládacích panelů. Provozované zařízení musí mít provozní dokumentaci, která zahrnuje technickou dokumentaci, návod k používání a záznamy o kontrolách, revizích a údržbě. Pokud tato dokumentace chybí, tak je nutné vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

Měření podle ČSN EN 60204-1
Provozujete starší strojní zařízení?

Rádi Vám pomůžeme s uvedením staršího strojního zařízení do provozu a uděláme pro Vás:

 • Kontrolu bezpečnosti podle NV č. 378/2001 Sb.
 • Posouzení minimálních požadavků podle 2009/104/ES
 • Ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18
 • Vypracování návodu k používání (MPBP)
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních

Napište nám, rádi Vám poradíme.