Revize a kontroly hromosvodů

Měření a kontroly hromosvodů

Provádíme výchozí i pravidelné revize, měření a kontroly hromosvodů a to i v objektech s nebezpečím výbuchu par, plynů hořlavých kapalin a prachů. Revize poskytujeme na území celé České republiky.

Poskytujeme:
  • Revize hromosvodů
  • Měření hromosvodů
  • Kontroly hromosvodů

Provádíme výchozí revize před uvedením do provozu a pravidelné revize stávajících hromosvodů. Měření provádíme pomocí proudových kleští, takovéto měření je rychlé, snadné a výrazně levnější.

Jak často dělat revize hromosvodů (LPS)?

U objektů bez nebezpečí výbuchu je doporučen termín pravidelné revize po pěti letech a u objektů s nebezpečím výbuchu se doporučuje termín po dvou letech. Lhůty pravidelných revizí se stanovují dle ČSN 33 1500 a novější ČSN EN 62305-3.

Druh objektu Revize (roky) Měření (roky) Kontrola (roky)
Objekty bez nebezpečí výbuchu (třída A) 5 5 5
Objekty s nebezpečím výbuchu par, plynů hořlavých kapalin a prachů 2 1 0,5
Objekty s "aktivními hromosvody" 2 1 0,5

 

Tato tabulka obsahuje pouze orientační lhůty pravidelných revizí. Přesné periody revizních lhůt je nezbytné zpracovat pro každý objekt zvlášť, podle výchozí revizní zprávy, platných technických norem a dalších vlivů.

Měření a kontroly hromosvodů

Napište nám, rádi Vám poradíme.