Revize plynu

Revize plynových zařízení

Provádíme výchozí i provozní revize plynových rozvodů, plynových kotlů a ostatních plynových spotřebičů bez výkonového omezení. Revize poskytujeme na území celé České republiky.

Poskytujeme revize:
  • Plynových kotlů
  • Plynových spotřebičů
  • Plynových rozvodů

 

Revize provádíme na plynových zařízení zemní plyn (ZP) a propan-butan (PB) bez výkonového omezení.

Jak často dělat revize plynových zařízení?

Revize plynových zařízení
Co děláme při revizi?

Při revizích provádíme kontrolu technické a projektové dokumentace k instalovanému a provozovanému zařízení podle skutečného stavu.

Dále provádíme kontrolu výchozích zpráv o revizi, kontrolu posledních platných revizí a odstraněnost závad a nedostatků, revize porovnáváme s revizním řádem organizace.

Součástí revize je i kontrola stanovení odpovědné osoby za plynovody podle ČSN EN 1775 ed.2.

Proč je nutné dělat revize?

Provozování vyhrazených technických zařízení bez platné revize způsobuje v případě škodní události, zranění nebo dokonce úmrtí:

  • Krácení nebo úplné nevyplacení pojistného plnění
  • Trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti