Revize elektrických zařízení strojů

Revize provozovaných strojních zařízení

Ověřování bezpečnosti elektrických zařízení strojů se provádí před uvedením strojního zařízení do provozu a následně jednou každých 12 měsíců. Při ověřování bezpečnosti se provádí měření, kontroly a funkční zkoušky podle článku 18 ČSN EN 60204-1. Provozované strojní zařízení je nutné kontrolovat nejméně jednou za 12 měsíců dle NV č. 378/2001 Sb.

Revize elektrické instalace se provádí pouze na připojení stroje. Elektrické zařízení stroje se ověřuje podle ČSN EN 60204-1.

Uděláme pro Vás:
 • Uvedení strojního zařízení do provozu
 • Ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18
 • Pravidelné kontroly podle NV č. 378/2001 Sb.
Posouzení nových strojních zařízení

Pro uvedení strojního zařízení na trh musí být provedeno posouzení elektrických zařízení strojů podle ČSN EN 60204-1. Toto posouzení slouží k vydání prohlášení o shodě podle NV č. 176/2008 Sb.

Měření podle ČSN EN 60204-1
Vyrábíte nebo dovážíte elektrické stroje?

Rádi Vám pomůžeme s uvedením strojního zařízení do provozu a uděláme pro Vás:

 • Ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18
 • Posouzení pro vydání prohlášení o shodě
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Provozujete elektrické stroje?

Rádi Vám pomůžeme s pravidelnou kontrolou a uděláme pro Vás:

 • Kontrolu bezpečnosti podle NV č. 378/2001 Sb.
 • Posouzení minimálních požadavků podle 2009/104/ES
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních

Napište nám, rádi Vám poradíme.