Kontrola elektrických strojů

Před uvedením do provozu je nutné na elektrickém zařízení stroje provést ověření jeho bezpečnosti. Toto ověření se skládá z několika měření a zkoušek podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18. Dále je nutné ověřit, že elektrické zařízení odpovídá technické dokumentaci.

 

Uděláme pro Vás:
 • Měření podle ČSN EN 60204-1
 • Uvedení stroje do provozu
 • Pravidelné kontroly

Elektrické strojní zařízení pro Vás uvedeme do provozu a provedeme jeho následné pravidelné kontroly včetně ověření bezpečnosti a kontroly podle průvodní technické dokumentace.

 

Měření může navíc sloužit pro vystavení ES prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 sb. a příslušných nařízení vlády, nebo jako pravidelná kontrola podle návodu výrobce a souvisejících právních předpisů.

Měření podle ČSN EN 60204-1
Provozujete elektrická strojní zařízení?

Provozovatel elektrických strojů je povinen provést kontrolu bezpečnosti tohoto stroje pomocí měření a zkoušek podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18.

Pozor nejedná se o revizi stroje ale o ověření bezpečnosti stroje, které zahrnuje několik zkoušek a měření:

 • Ověření zařízení podle technické dokumentace
 • Ověření spojitosti ochranného obvodu
 • Měření impedance poruchové smyčky
 • Zkouška izolačního odporu
 • Zkouška zvýšeným napětím
 • Ověření ochrany před zbytkovým napětím
 • Funkční zkoušky elektrického zařízení stroje

Výše uvedený seznam je obecný pro všechna elektrická zařízení strojů. Rozsah ověřování je v praxi nutné přizpůsobit podle normy výrobku a dalších technických a právních předpisů.

Pro jaké stroje je nutné provádět ověřování?

Ověření bezpečnosti je nutné provádět převážně u elektrických zařízení strojů, která nejsou za běžného provozu přenositelná. Včetně strojů pracujících společně koordinovaným způsobem (automatizované stroje).

 

Příklady elektrických strojů:
 • Obráběcí stroje
 • Lisovací stroje
 • Laserové stroje
 • Automatizované výrobní linky
 • Robotické výrobní linky

 

Související právní předpisy
 • Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Napište nám, rádi Vám poradíme.