Kontrola elektrických zařízení strojů

Proč kontrolovat elektrická zařízení strojů?

Před uvedením nového stroje do provozu je nutné provést kontrolu bezpečnosti podle NV č. 378/2001 Sb. a ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18 ("Revize" elektrických zařízení strojů). Provozované strojní zařízení je nutné kontrolovat nejméně jednou za 12 měsíců.

Revize elektrické instalace se provádí pouze na připojení stroje. Elektrické zařízení stroje se ověřuje podle ČSN EN 60204-1.

Uděláme pro Vás:
 • Uvedení strojního zařízení do provozu
 • Ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18
 • Pravidelné kontroly podle NV č. 378/2001 Sb.

Měření podle ČSN EN 60204-1 může sloužit pro vystavení ES prohlášení o shodě, které je potřeba pro uvedení zařízení na trh (dle zákona č. 22/1997 Sb.). Navíc je nutné jako pravidelná kontrola dle návodu výrobce a souvisejících právních předpisů.

Měření podle ČSN EN 60204-1
Vyrábíte nebo dovážíte elektrické stroje?

Rádi Vám pomůžeme s uvedením strojního zařízení do provozu a uděláme pro Vás:

 • Ověření podle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 18
 • Vydání ES prohlášení o shodě
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Provozujete elektrické stroje?

Rádi Vám pomůžeme s pravidelnou kontrolou a uděláme pro Vás:

 • Kontrolu bezpečnosti podle NV č. 378/2001 Sb.
 • Posouzení minimálních požadavků podle 2009/104/ES
 • Soudní znalecký posudek strojního zařízení
Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních

Napište nám, rádi Vám poradíme.