Uvedení strojních zařízení na trh

Jak uvést strojní zařízení na trh?

Strojní zařízení uvedená na trh musí splňovat základní požadavky podle směrnice 2006/42/ES. Splnění těchto požadavků musí být prokazatelné technickou dokumentací. Pro provozovatele vypracuje návod k používání a údržbě. Následně výrobce vydá ES prohlášení o shodě strojního zařízení a označení CE.

Jaké požadavky často strojní zařízení nesplňují?

U strojních zařízení jsou často nesprávně nebo nedostatečně určeny základní požadavky, které musí vycházet i z vhodně provedeného posouzení rizik. Technická dokumentace není většinou postačující pro snadné provozování a údržbu těchto zařízení. Návody pro používání bývají nepřehledné a neobsahují všechny mandatorní doporučení a postupy.

Měření podle ČSN EN 60204-1
Jak Vám můžeme pomoci při uvedení strojního zařízení na trh?
 • Stanovením základních požadavků
 • Posouzením nebo analýzou rizik stroje
 • Vytvořením návodu k používání
 • Vytvořením ES prohlášení o shodě
 • Uvedením strojního zařízení do provozu
Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Napište nám, rádi Vám poradíme.

Leave this empty: