Jaké jsou požadavky na provozování strojních zařízení?

Požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení

Výrobní podniky používají při své produkci různé druhy technologií, ale nejčastěji se jedná o strojní zařízení. Mezi často provozovaná zařízení lze určitě zařadit obráběcí a tvářecí stroje, balící a plnicí stroje ale i mnohé další. Používaná strojní zařízení mohou být různého stáří. Ty novější, vyrobené převáže v minulých dvou desetiletích, mají CE značením a jsou opatřena návody k obsluze a prohlášením o shodě. Mnohem starší zařízení nemají CE označení, často chybí návody a technická dokumentace a ve většině případů jsou v podniku již několik desetiletí a popřípadě byly dovezeny ze zahraničí.

Co musí splnit provozovatelé strojních zařízení?

Požadavky na provozování strojních zařízení jsou stanoveny několika právními a technickými normami. Tyto požadavky se výrazně liší mezi novějšími a staršími stroji, a proto budou dále rozděleny.

Novější strojní zařízení (s CE označením) je nutné kontrolovat nejméně každých 12 měsíců ve smyslu § 4 NV č. 378/2001 Sb. a na elektrických zařízení stroje provádět ověření podle článku 18 technické normy ČSN EN 60204-1.

Starší provozovaná strojní zařízení musí splňovat minimální požadavky ve smyslu článku 4 evropské směrnice 2009/104/ES. Navíc je nutné provádět pravidelné kontroly zařízení, které jsou uvedeny výše.

Jak uvést zařízení do souladu s uvedenými požadavky?

Rádi Vám pomůžeme s uvedením novějšího strojního zařízení do provozu a s následnou kontrolou:

 • Uvedení strojního zařízení do provozu podle NV č. 378/2001
 • Revizi elektrických zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1
 • Kontrola strojního zařízení podle NV č. 378/2001 Sb.

Rádi Vám pomůžeme se splněním všech požadavků na provozovaná starší strojních zařízení jako jsou:

 • Posouzení minimálních požadavků podle 2009/104/ES
 • Doporučení úpravy strojního zařízení pro splnění minimálních požadavků
Měření podle ČSN EN 60204-1

Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů

Napište nám, rádi Vám poradíme.

Leave this empty: