Revize elektro

Revize elektrických zařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení, revize elektro spotřebičů a hromosvodů a to i v objektech s nebezpečím výbuchu. Revize poskytujeme na území celé České republiky.

Poskytujeme revize:
  • Elektrických zařízení
  • Elektrických strojů
  • Hromosvodů

Provádíme výchozí revize před uvedením zařízení do provozu a pravidelné revize stávajících elektrických zařízení. Měření provádíme přístrojem CE MultiTester, takovéto měření je rychlé, snadné a výrazně levnější.

Revize elektrických zařízení
Co děláme při revizi?

Provádíme kontrolu technické a projektové dokumentace k instalacím i k instalovanému zařízení a kontrolu protokolů o stanovení vnějších vlivů (dříve prostředí). Kontrolujeme výchozí zprávu o revizi a poslední platné revize a revize porovnáváme s Řádem preventivní údržby (ŘPÚ).

Součástí revizí je i kontrola stanovení osoby odpovědné za elektrické zařízení.

Napište nám, rádi Vám poradíme.