Revize elektrických zařízení strojů

Kontrola elektrických strojů před uvedením do provozu

Elektrická strojní zařízení je povinné po instalaci a před prvním uvedením do provozu řádně zkontrolovat. Požadavky na tuto kontrolu jsou stanoveny převážně v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a technické normě ČSN EN 60204-1. Součástí kontroly je například měření elektrických veličin, zkoušky a funkční zkoušky, ale i ověření technické dokumentace.

Kontrola provozovaných elektrických strojních zařízení

Provozovaná elektrická strojní zařízení je povinné pravidelně kontrolovat. Požadavky na tyto kontroly jsou stanovené převážně v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a technické normě ČSN EN 60204-1. Následné kontroly musí být provedeny nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.


Dodáváte elektrická strojní zařízení?

Rádi Vám pomůžeme se splněním všech požadavků před uvedením strojních zařízení do provozu jako jsou:

  • Uvedení strojního zařízení do provozu podle NV č. 378/2001
  • Revizi elektrických zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1
Provozujete elektrická strojní zařízení?

Rádi Vám pomůžeme se splněním všech požadavků na provozovaní strojních zařízení jako jsou:

  • Kontrola strojního zařízení podle NV č. 378/2001 Sb.
  • Revizi elektrických zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1
Měření podle ČSN EN 60204-1


Související právní a technické normy
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
  • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních

Napište nám, rádi Vám poradíme.

Leave this empty: