Školení pro provozovatele strojů

Požadavky při nákupu nových strojních zařízení

Provozovatele seznámíme se základními požadavky na nová strojní zařízení, která jsou převážně stanovena v zákonu č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb. a upřesněna ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.).
Účastnící školení budou schopni vytvářet poptávky na nová strojní zařízení a provádět kontroly nabídnutých a dodaných strojních zařízení.

Požadavky při provozu strojních zařízení

Provozovatele seznámíme s požadavky při provozu strojních zařízení, která jsou převážně stanovena v zákonu č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2009/104/ES.

Účastnící školení budou schopni vytvářet rozvrhy zákonných kontrol a dozorovat provádění zákonných kontrol provozovaných zařízení.

Máte zájem o školení požadavků při nákupu a provozu strojních zařízení.

Školení provádíme po individuální dohodě, proto nás prosím kontaktujte.

Školení může být zaměřeno na některé z následujících oblastí:

  • Požadavky při nákupu nových strojních zařízení
  • Požadavky při provozu strojních zařízení
  • Školení elektrotechnické údržby na provádění kontrol elektrických zařízení strojů podle požadavků souboru technických norem ČSN EN 60204
Měření podle ČSN EN 60204-1

Související právní a technické normy
  • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních
  • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
  • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů

Napište nám, rádi Vám poradíme.

Leave this empty: