Školení pro výrobce strojů

Požadavky při návrhu a konstrukci strojních zařízení

Výrobce seznámíme se základními požadavky na návrh a konstrukci nových strojních zařízení, která jsou převážně stanovena v zákonu č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb. a upřesněna ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) a technických normách ČSN EN ISO 12100:2011 a ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007.

Dále jsou představeny požadavky na technickou dokumentaci strojního zařízení. Požadavky na konstrukční a výrobní dokumentaci, která zahrnuje například posouzení rizika a prodejní dokumentaci a návod k používání.

Požadavky při uvádění do provozu strojních zařízení

Výrobce seznámíme s požadavky při uvádění strojního zařízení do provozu u provozovatele. Především s požadavky na kontrolu před uvedením do provozu podle § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a článku 5 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/104/ES. Dále výrobce seznámíme s požadavky na ověřování bezpečnosti elektrických zařízení strojů podle článku 18 technické normy ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007.

Máte zájem o školení požadavků při nákupu a provozu strojních zařízení a při jejich uvádění do provozu.

Školení provádíme po individuální dohodě, proto nás prosím kontaktujte.

Školení může být zaměřeno na některé z následujících oblastí:

 • Požadavky při návrhu a konstrukci strojních zařízení
 • Požadavky při uvádění do provozu strojních zařízení
 • Požadavky na technickou dokumentaci strojního zařízení
 • Školení elektrotechniků na provádění kontrol elektrických zařízení strojů podle požadavků souboru technických norem ČSN EN 60204
Měření podle ČSN EN 60204-1

Související právní a technické normy
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU - o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů

Napište nám, rádi Vám poradíme.

Leave this empty: