Revize elektro

Revize elektrických zařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektro, revize elektrických zařízení, revize elektrospotřebičů a hromosvodů. Revize provádíme i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Revize poskytujeme na území celé České republiky.

Poskytujeme revize:
  • Elektrických zařízení
  • Elektrických spotřebičů
  • Hromosvodů

 

Provádíme výchozí revize před uvedením zařízení do provozu a pravidelné revize stávajících elektrických zařízení.

Jak často dělat revize elektrických zařízení?

Revize elektrických zařízení
Co děláme při revizi?

Provádíme kontrolu technické a projektové dokumentace k instalacím i k instalovanému zařízení a kontrolu protokolů o stanovení vnějších vlivů (dříve prostředí).

Dále provádíme kontrolu výchozích zpráv o revizi, kontrolu posledních platných revizí a revize porovnáváme s Řádem preventivní údržby (ŘPÚ).

Součástí revizí je i kontrola stanovení osoby odpovědné za elektrické zařízení.

Revize a měření provádíme na elektrických zařízení skupiny "A" a "B" (nebezpečí výbuchu).

 

Snímkování termokamerou

Provádíme měření a snímkování fotovoltaických systémů, mechanických a elektrických zařízení a budov.

Termokamera testo 875 rychle a spolehlivě odhalí odchylky a slabá místa u materiálů a součástí. Pomocí zobrazovací metody jsou bezdotykově odhalovány energetické ztráty a tepelné mosty u budov a také závady nebo přehřívání u průmyslových zařízení.

Více o termokamerách na testo.cz.

Snímkování termokamerou