Revize plynu

Jak často provádět revize plynových zařízení?

Revize plynových zařízení se provádí po 3 letech. Kontrola plynových zařízení se provádí každý rok (v době revize se neprovádí kontrola).

Lhůty pro revize plynových vyhrazených technických zařízení (VTZ) jsou stanoveny vyhláškou ČÚBP č. 85 / 1978 Sb.
Druh objektu Kontrola lhůty v rocích Revize lhůty v rocích
Plynové zařízení 1 3

 

Mimo nařízení uvedených ve vyhlášce ČÚBP č. 85 / 1978 Sb. je zapotřebí dodržovat pokyny, které jsou uvedeny v návodu výrobce provozovaného zařízení a další zákonné ustanovení (vyhlášky, nařízení vlády, ČSN EN, ČSN případně TPG).

Jak často provádět revize plynových zařízení?

Napište nám, rádi Vám poradíme.