Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Pomůžeme vám s následujícími oblastmi BOZP:
  • Dodržování požadavků zákoníku práce
  • Stanovení rizik
  • Řešení nutné dokumentace
  • Stanovení vnějších vlivů (prostředí)
  • Prohlášení o shodě (podle druhu zařízení)
  • Zpracování Řádu preventivní údržby (ŘPÚ)
Další pořádaná školení