Uvedení strojů do provozu

Provádíme kontroly strojních zařízení před uvedením do provozu podle NV č. 378/2001 Sb.

Uvedení strojů na trh

Provádíme posouzování strojních zařízení pro vystavení prohlášení o shodě a označení CE podle NV č. 176/2008 Sb.

Měření elektrických strojů

Provádíme měření ("revize") elektrických zařízení strojů dle ČSN EN 60204-1 ed.2 . Měření slouží k ověření bezpečnosti elektrických zařízení strojů.

Revize elektro

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení a elektrických strojů a to i v objektech s nebezpečím výbuchu.

Bezpečnost strojních zařízení

Provádíme revize a kontroly provozovaných strojních zařízení podle NV č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES.

Znalecké posudky

Poskytujeme soudní a znalecké posudky v odvětvích ceny a odhady a bezpečnost se specializací na strojní zařízení, elektrotechnická a plynová zařízení.

Affiliate

Jsme partnery mnoha velkých i menších průmyslových společností, pro které dlouhodobě zajišťujeme revize strojního vybavení. Spolupráce s naší společností pomůže i vašemu byznysu. Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme ušetřit váš čas, který je v podnikání tím nejcennějším.