Revize elektrických zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení musí být před jejich uvedením do provozu osvědčena o bezpečnosti v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy.

Revize vyhrazených elektrických zařízení

Revize vyhrazených elektrických zařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize vyhrazených elektrických zařízení, a to i v objektech s nebezpečím výbuchu. Požadavky na provádění revizí jsou stanoveny zejména v Nařízení Vlády č. 190/2022 Sb.

Revize elektrických zařízení

Více informací o revizích zařízení

Revize zařízení zemní plyn (ZP) a propan-butan (PB)

Revize vyhrazených plynových zařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize vyhrazených plynových zařízení, rozvodů a ostatních plynových spotřebičů bez výkonového omezení na plynových zařízení zemní plyn (ZP) a propan-butan (PB).

Revize plynových zařízení

Více informací o revizích

Související právní předpisy a technické normy

Více informací o požadavcích na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení získáte v uvedených právních předpisech a technických normách. Nebo nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Zákon č. 250/2021 Sb.

o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Nařízení Vlády č. 190/2022 Sb.

o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení Vlády č. 191/2022 Sb.

o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

ČSN 33 1500

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN EN 1775

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

Provozovna

Žižkova 381
Pelhřimov, 393 01

Email

kontakt@elpeco.cz

Telefon

+420 565 652 001