Revize elektrických zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení musí být před jejich uvedením do provozu osvědčena o bezpečnosti v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy.

Revize vyhrazených elektrických zařízení

Revize vyhrazených elektrických zařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize vyhrazených elektrických zařízení, a to i v objektech s nebezpečím výbuchu. Požadavky na provádění revizí jsou stanoveny zejména ve vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Revize elektrických zařízení

Více informací o revizích zařízení

Související právní předpisy a technické normy

Více informací o požadavcích na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení získáte v uvedených právních předpisech a technických normách. Nebo nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Zákon č. 174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Vyhláška č. 73/2010 Sb.

o vyhrazených elektrických technických zařízeních

ČSN 33 1500

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Provozovna

Žižkova 381
Pelhřimov, 393 01

Email

kontakt@elpeco.cz

Telefon

+420 565 652 001