Revize elektrických zařízení strojů

Každé elektrické strojní zařízení je nutné před prvním uvedením do provozu řádně zkontrolovat a následně provádět pravidelné kontroly provozovaných zařízení.

TruPunch

Kontroly a měření elektrických zařízení strojů.

Kontrola elektrických strojů před uvedením do provozu

Každé elektrické strojní zařízení je nutné po instalaci a před prvním uvedením do provozu řádně zkontrolovat. Požadavky na tuto kontrolu jsou stanovené zejména v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Protokol o kontrole musí být uchován po celou dobu provozu zařízení.

Kontrola provozovaných elektrických strojních zařízení

Následná kontrola provozovaných elektrických strojních zařízení musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců ve smyslu § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Technické požadavky na elektrická zařízení strojů

Technické požadavky na elektrická zařízení strojů jsou stanovena zejména v nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. pro provozovaná zařízení a technické normě ČSN EN 60204-1.

Elektrická zařízení strojů

Více informací o měřeních

Související právní předpisy a technické normy

Více informací o požadavcích na uvádění elektrických strojních zařízení do provozu a jejich následné kontroly získáte v uvedených právních předpisech a technických normách. Nebo nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška č. 73/2010 Sb.

o vyhrazených elektrických technických zařízeních

ČSN EN 60204-1

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Provozovna

Žižkova 381
Pelhřimov, 393 01

Email

kontakt@elpeco.cz

Telefon

+420 565 652 001