Kontrola elektrických zařízení strojů

Provádíme kontroly elektrických zařízení strojů, školení zvlášť odborně způsobilých zaměstnanců, nebo Vám pomůžeme vytvořit postup kontroly pro Vaše strojní zařízení.

TruPunch
Kontrola elektrických strojů před uvedením do provozu

Pro provoz strojního zařízení je nutné provést jeho kontrolu před uvedením do provozu. Požadavky na tuto kontrolu jsou stanoveny zejména v nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Kdo může vykonávat kontrolu elektrických strojních zařízení

Na stanovených technických zařízení mohou práce a činnosti, zejména obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, samostatně vykonávat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci ve smyslu § 11 zákona č. 309/2006 Sb. Tento zaměstnanec musí splňovat požadavky například na odborné vzdělání, odbornou praxi a být držitelem osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti.

Postup kontroly elektrického zařízení stroje

Postup kontroly elektrického zařízení stroje by měl být stanoven výrobcem zařízení. Postup zahrnuje zejména ověření spojitosti ochranného obvodu (Zkouška 1) a ověření impedance poruchové smyčky a vhodnost přidruženého přístroje jistícího proti nadproudům (Zkouška 2). Tyto postupy jsou stanovené v harmonizované technické normě ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.

Elektrická zařízení strojů

Potřebuji zkontrolovat stroj

Související právní předpisy a technické normy

Více informací o požadavcích na uvádění elektrických strojních zařízení do provozu a jejich následné kontroly získáte v uvedených právních předpisech a technických normách. Nebo nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

ČSN EN 60204-1

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Provozovna

Žižkova 381
Pelhřimov, 393 01

Email

kontakt@elpeco.cz

Telefon

+420 565 652 001