Uvádění strojů na trh a do provozu

Ať už strojní zařízení vyrábíte, dodáváte, nebo jenom provozujete, rádi Vám pomůžeme s jejich uvedením na trh a kontrolou před uvedením do provozu.

Image
Jak uvést strojní zařízení na trh

Před uvedením strojního zařízení na trh musí být provedeno posouzení shody zejména podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Po provedení posouzení shody je vystaveno ES prohlášení o shodě strojního zařízení a technická dokumentace prokazující splnění daných základních požadavků. Pro provozovatele strojního zařízení je vypracován návod k obsluze a údržbě a prodejní dokumentace.

Jak uvést strojní zařízení do provozu

Kontrola bezpečnosti strojního zařízení je povinná po každé instalaci a před prvním uvedením do provozu. Požadavky na tuto kontrolu jsou stanovené zejména v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Protokol o kontrole musí být uchován po celou dobu provozu zařízení.

Uvádění strojů na trh a do provozu může být snadné

Potřebujete poradit s uváděním strojů na trh a do provozu. Vytvořit postup uvádění do provozu pro strojní zařízení, které vyrábíte nebo dodáváte. Nebo dokonce celý proces kompletně udělat. Rádi Vám pomůžeme.

Proces uvádění strojních zařízení do provozu pro Vás můžeme připravit a proškolit Vaše techniky tak, aby pro Vás bylo snadné vše samostatně provádět. Nebo za Vás můžeme celý postup kompletně udělat.

Při kontrole strojního zařízení před uvedením do provozu provádíme technické zkoušky, a to zejména mechanických a elektrických zařízeních stroje a kontrolujeme i dodržení formálních požadavků jako je návod k používání a údržbě, technická dokumentace, prohlášení o shodě a značení CE.

Uvádění strojů do provozu

Potřebujete s něčím pomoci

Související právní předpisy a technické normy

Více informací o požadavcích na uvádění strojních zařízení na trh a do provozu a jejich následné kontroly získáte v uvedených právních předpisech a technických normách. Nebo nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Zákon č. 22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky

Zákon č. 90/2016 Sb.

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

o technických požadavcích na strojní zařízení

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Provozovna

Žižkova 381
Pelhřimov, 393 01

Email

kontakt@elpeco.cz

Telefon

+420 565 652 001