Školení pro dodavatele strojních zařízení

Jaké jsou požadavky pro uvedení strojních zařízení do provozu, kdo tento proces může vykonávat a jak vytvořit dokumentaci o kontrole? Vše se dozvíte na našem školení.

TruLaser
Jak uvést strojní zařízení do provozu

Každé elektrické strojní zařízení je nutné po instalaci a před prvním uvedením do provozu řádně zkontrolovat. Požadavky na tuto kontrolu jsou stanovené zejména v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Protokol o kontrole musí být uchován po celou dobu provozu zařízení.

Kdo může vykonávat kontrolu elektrických strojních zařízení

Na stanovených technických zařízení mohou práce a činnosti, zejména obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, samostatně vykonávat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci ve smyslu § 11 zákona č. 309/2006 Sb. Tento zaměstnanec musí splňovat požadavky například na odborné vzdělání, odbornou praxi a být držitelem osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti.

Objednejte se na školení

Individuální termín školení

Související právní předpisy

Více informací o požadavcích na uvádění strojních zařízení na trh a do provozu a jejich následné kontroly získáte v uvedených právních předpisech. Nebo nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Zákon č. 22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

o technických požadavcích na strojní zařízení

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Provozovna

Žižkova 381
Pelhřimov, 393 01

Email

kontakt@elpeco.cz

Telefon

+420 565 652 001