Revize plynových zařízení

Vyhrazená plynová zařízení musí být před jejich uvedením do provozu osvědčena o bezpečnosti v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy.

Revize zařízení zemní plyn (ZP) a propan-butan (PB)

Revize vyhrazených plynových zařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize vyhrazených plynových zařízení, rozvodů a ostatních plynových spotřebičů bez výkonového omezení na plynových zařízení zemní plyn (ZP) a propan-butan (PB).

Revize plynových zařízení

Více informací o revizích

Související právní předpisy a technické normy

Více informací o požadavcích na provádění revizí vyhrazených plynových zařízení získáte v uvedených právních předpisech a technických normách. Nebo nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Zákon č. 174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

ČSN EN 1775

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

Provozovna

Žižkova 381
Pelhřimov, 393 01

Email

kontakt@elpeco.cz

Telefon

+420 565 652 001